Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2022

(zveřejněno 5.5.2023)

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Návrh v úžším rozsahu
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ
 10. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu (zveřejněno 25.5.2023)
 11. Oznámení o schválení v užším rozsahu (zveřejněno 25.5.2023)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2021

(zveřejněno 14.4.2022)

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Návrh v úžším rozsahu
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ
 10. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu (zveřejněno 29.4.2022)
 11. Oznámení o schválení v užším rozsahu (zveřejněno 29.4.2022)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2020

(zveřejněno 26.5.2021)

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Návrh v úžším rozsahu
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ
 10. Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu (zveřejněno 10.6.2021)
 11. Oznámení o schválení v užším rozsahu (zveřejněno 10.6.2021)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2019

(zveřejněno 10.6.2020)

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Návrh v úžším rozsahu
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2019
 10. Oznámení o zveřejnění (zveřejněno 25.6.2020)
 11. Oznámení o schválení v užším rozsahu (zveřejněno 25.6.2020)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2018

(zveřejněno 8.4.2019)

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Návrh v úžším rozsahu
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2018
 12. Oznámení o zveřejnění (zveřejněno 23.4.2019)
 13. Oznámení o schválení v užším rozsahu (zveřejněno 23.4.2019)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2017

(zveřejněno 6.6.2018)

 1. Návrh v úžším rozsahu
 2. Oznámení pro členské obce SOČ
 3. Titulní strana
 4. Obsah závěrečného účtu SOČ
 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 6. Rozvaha SOČ
 7. Výkaz zisků a ztrát
 8. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 9. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 11. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín
 12. Oznámení o zveřejnění (zveřejněno 16.7.2018)
 13. Oznámení o schválení v užším rozsahu. (zveřejněno 16.7.2018)

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2016

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Titulní strana
 3. Obsah závěrečného účtu SOČ
 4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 5. Rozvaha SOČ
 6. Výkaz zisků a ztrát
 7. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 8. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín
 11. Oznámení o zveřejnění

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2015

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2014

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín 10 stran

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2013

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o.
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o.
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ

Kompletní zveřejnění závěrečného účtu SOČ -zde-


Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2012

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31. 12. 2012 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2012
 3. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2012
 4. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2012
 5. Komentář k rozpočtu roku 2012 a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2012 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2012 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2012

Kompletní zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2012 -zde-


Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2011

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31. 12. 2011 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2011
 3. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2011
 4. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2011
 5. Komentář k rozpočtu roku 2011 a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2011 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2011 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2011

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2010

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31.12. 2010 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2010
 3. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2010
 4. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2010
 5. Příloha roční účetní závěrky OSS, ÚSC sestavené ke dni 31.12. 2010
 6. Komentář k rozpočtu roku 2010 a jeho plnění
 7. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Účetní závěrka společnosti K+G EKOMA s r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2010

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2009

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31.12. 2009 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2009
 3. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2009
 4. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2009
 5. Příloha roční účetní závěrky OSS, ÚSC sestavené ke dni 31.12. 2009
 6. Komentář k rozpočtu roku 2009 a jeho plnění
 7. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Účetní závěrka společnosti K+G EKOMA s r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2009

Kompletní zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2009 -zde-

Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o