Nabídka pracovního místa jednatele

Sdružení je právnickou osobou dle zákona o obcích. Vzniklo v roce 1993 a sdružuje k 31. 10. 2023 celkem 35 členských obcí okresů Tachov a Plzeň-sever. Hospodaří s členskými vklady obcí, které činí 650 Kč na jednoho obyvatele a byly složeny při podpisu smlouvy o sdružení.

Veškerou činnost na úseku hospodaření s odpady, která byla důvodem ke sdružení obcí provádí prostřednictvím obchodní firmy EKODEPON s. r. o., jejímž je jediným vlastníkem. Zobrazit zvětšenou mapu... Je to provoz skládky komunálního odpadu, skládky inertního odpadu, sběr nebezpečné složky komunálního odpadu mobilní i prostřednictvím sběrných dvorů, svoz zbytkového komunálního odpadu a jeho velkoobjemové složky, a to pro členské obce a další obce regionu.

Kancelář sdružení se nachází v budově městského úřadu v Černošíně:

SOČ, Náměstí 1. máje 62, 349 58 Černošín
mobil: +420 732 184 284
e-mail: so.cernosin@tiscali.cz
IČO: 48 32 52 52
DIČ: CZ48325252
bankovní spojení: 734025389/0800
ID datové schránky: jdk35md

Sdružení zajišťuje pro své členy i poradenství, právní servis a školení v problematice nakládání s odpady. V roce 1999 přistoupily obce sdružení ke smlouvě s firmou EKO-KOM a.s. Praha a zajišťují komunikaci mezi firmou a obcemi okresu na základě jejich pověření.

Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o