Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín vlastní Výukové a školicí centrum Černošín. Toto centrum zahájilo svoji činnost v září 2008 a je provozováno společností EKODEPON, s.r.o., která je v majetku Sdružení obcí Černošín.

Výukové a školicí centrum je unikátní zařízení, kde se snoubí teorie s praxí. V areálu se nachází jak provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko.

Školící centrum

Teoretická část exkurze:
Školicí středisko s kapacitou pro 50 osob je vybaveno kompletně audio a videotechnikou, sociálním zařízením a malou (kopletně vybavenou) kuchyňkou. Zde účastníci exkurze dostanou od odborně vyškoleného lektora teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Prostřednictvím průhledu (okna) mohou vidět přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. V interiéru učebny jsou instalovány informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými druhy odpadů (jejich sběru, vytřídění a následném využití). Současně jsou zde fyzicky vystaveny vzorky surovin, které jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které budou následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Dále jsou zde informace o recyklačních a zpracovatelských společnostech v Plzeňském kraji, které se zabývají zpracováním vytříděných složek odpadů.

Praktická část exkurze:
Účastníci procházejí naučnou stezku odpadů. Stezka je lemována informačními panely, školící centrum na kterých jsou působivou formou vyobrazeny „cesty“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.

Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Ukázat smysl třídění odpadů

! Zarezervujte si exkurzi online !

Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o