Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2016

 1. Oznámení pro členské obce SOČ
 2. Titulní strana
 3. Obsah závěrečného účtu SOČ
 4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 5. Rozvaha SOČ
 6. Výkaz zisků a ztrát
 7. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 8. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín
 11. Oznámení o zveřejnění

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2015

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2014

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání DSO SOČ Černošín 10 stran

Zveřejnění závěrečného účtu SOČ za rok 2013

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO - výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha SOČ
 3. Výkaz zisků a ztrát
 4. Příloha roční účetní závěrky SOČ
 5. Komentář k rozpočtu a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o.
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o.
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ

Kompletní zveřejnění závěrečného účtu SOČ -zde-

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2012

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31. 12. 2012 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2012
 3. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2012
 4. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2012
 5. Komentář k rozpočtu roku 2012 a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2012 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2012 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2012

Kompletní zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2012 -zde-

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2011

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31. 12. 2011 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2011
 3. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2011
 4. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2011
 5. Komentář k rozpočtu roku 2011 a jeho plnění
 6. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2011 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 7. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2011 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2011

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2010

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31.12. 2010 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2010
 3. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2010
 4. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2010
 5. Příloha roční účetní závěrky OSS, ÚSC sestavené ke dni 31.12. 2010
 6. Komentář k rozpočtu roku 2010 a jeho plnění
 7. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Účetní závěrka společnosti K+G EKOMA s r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2010 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2010

Zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2009

 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO ke dni 31.12. 2009 – výkaz Fin 2-12 M
 2. Rozvaha ke dni 31.12. 2009
 3. Příloha roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12. 2009
 4. Výkaz zisků a ztrát za období roku 2009
 5. Příloha roční účetní závěrky OSS, ÚSC sestavené ke dni 31.12. 2009
 6. Komentář k rozpočtu roku 2009 a jeho plnění
 7. Účetní závěrka společnosti EKODEPON s r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 8. Účetní závěrka společnosti K+G EKOMA s r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 9. Účetní závěrka společnosti EKO – I recykling, s.r.o. ke dni 31.12. 2009 – rozvaha a výkaz zisku a ztrát
 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOČ za rok 2009

Kompletní zveřejnění Závěrečného účtu SOČ za rok 2009 -zde-

Tvorba www stránek - SoftAg STŘÍBRO s.r.o